خطای سامانه

در حال راه اندازی  سرویس هستیم. دسترسی به محتوای این بخش امکان پذیر نمی باشد.

در صورت نیاز به راهنمایی با واحد پذیرش پارک علم وقناوری استان قزوین تماس بگیرید.

شماره تماس:  ۳۳۶۹۷۲۰۰ داخلی  ۱۱۴ – سرکار خانم مهندس نیکونژاد